Bez toalet by to nešlo. Samozřejmě, že jsou plně k dispozici.